Σύντομο Ιστορικό

Η κατασκευαστική εταιρεία ΑΤΡΕΑΣ Α.Τ.Ε. ιδρύθηκε το 2002 και αποτελεί συνέχεια στη δραστηριότητα της ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης του Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. Γκόνη Κωνσταντίνου και των συνεργατών του.

Ιδρυτές της ΑΤΡΕΑΣ Α.Τ.Ε. είναι ο σημερινός πρόεδρός της Κώστας Γκόνης και ο διευθύνων σύμβουλος ο Βασίλης Αργυρόπουλος.

Η δραστηριότητα της ΑΤΡΕΑΣ Α.Τ.Ε. ήταν άμεση. Συνέχισε και ολοκλήρωσε τα έργα της ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης των ιδρυτών της και αναπτύχθηκε παραπέρα στην εκτέλεση Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων.

Το εργοληπτικό πτυχίο της εταιρείας είναι 2ης τάξης στις βασικές κατηγορίες Οικοδομικών, Υδραυλικών, Οδοποιίας και 1ης τάξης σε έργα Λιμενικά, καθώς και Α1 σε Βιομηχανικά - Ενεργειακά.

Την εταιρεία στελεχώνει με το Μ.Ε.Κ. ο πρόεδρός της Κώστας Γκόνης.

Έδρα της εταιρείας είναι το Ναύπλιο.

Τα γραφεία της είναι εγκατεστημένα σε ιδιόκτητο διώροφο κτίριο επί της οδού Παπακωστοπούλου 7 στην Πρόνοια Ναυπλίου.

Διαθέτει μόνιμο διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό:

Η εταιρεία έχει ιδιόκτητο εργοταξιακό χώρο 6 στρεμμάτων στη θέση Δαλαμανάρα Αργολίδας με επαγγελματική αποθήκη 250m2, όπου στεγάζει τον μηχανικό της εξοπλισμό και τα εργαλεία της.

Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που διαθέτει η εταιρεία είναι:

Η ΑΤΡΕΑΣ Α.Τ.Ε. εκτέλεσε και εκτελεί πολλά έργα όλων των κατηγοριών.

Τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει την δραστηριότητά της και εξειδικεύεται σε έργα αποκατάστασης παλαιών κτιρίων και μνημείων.

Έχει συνεχή συνεργασία με την 5η και 25η Εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων.

Έχει συμβάλλει στην αποκατάσταση πολλών μνημείων της ευρύτερης περιοχής: εκκλησίες, μοναστήρια, κάστρα, καμπαναριά κ.λπ.

Πλούσια είναι η δραστηριότητα της εταιρείας στην αποκατάσταση παλαιών διατηρητέων κτιρίων της παλαιάς πόλης του Ναυπλίου, τόσο Δημόσιων (πινακοθήκη, παλαιό Δημαρχείο κ.λπ.) όσο και Ιδιωτικών (βλέπε πίνακα δραστηριοτήτων).

Η ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στον τομέα της αποκατάστασης των παλαιών και διατηρητέων κτιρίων και μνημείων και η απόκτηση της εμπειρίας με το μόνιμο συνεργείο στο δύσκολο αυτό τομέα των κατασκευών την καθιστούν μοναδική στο χώρο της Αργολίδας και ευρύτερα.