Τα έργα μας

Η ΑΤΡΕΑΣ Α.Τ.Ε. εκτέλεσε και εκτελεί πολλά δημοσία και ιδιωτικά έργα όλων των κατηγοριών.

Τα τελευταία χρόνια η ΑΤΡΕΑΣ Α.Τ.Ε. έχει στρέψει την δραστηριότητά της και εξειδικεύεται ιδίως σε έργα αποκατάστασης παλαιών μνημείων και κτιρίων. (Δημόσιων & ιδιωτικών)
Σε αυτό το πλαίσιο έχει αναπτύξει συνεχή συνεργασία με την 5η και 25η Εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων και έχει συμβάλλει στην αποκατάσταση πολλών μνημείων της ευρύτερης περιοχής: εκκλησίες, μοναστήρια, κάστρα, καμπαναριά κ.λπ.
Πλούσια είναι η δραστηριότητα της εταιρείας στην αποκατάσταση παλαιών διατηρητέων κτιρίων της παλαιάς πόλης του Ναυπλίου, τόσο Δημόσιων (πινακοθήκη, παλαιό Δημαρχείο κ.λπ.) όσο και Ιδιωτικών.
Η ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στον τομέα της αποκατάστασης των παλαιών και διατηρητέων κτιρίων και μνημείων και η απόκτηση της εμπειρίας με το μόνιμο συνεργείο στο δύσκολο αυτό τομέα των κατασκευών την καθιστούν μοναδική στο χώρο της Αργολίδας και ευρύτερα.

Ωστόσο μεγάλη είναι και η δραστηριότητα που έχει αναπτύξει και στους τομείς των Οικοδομικών, των υδραυλικών , των έργων οδοποιΐας και των Λιμενικών δημοσίων έργων.