Νέα:

Εργα σε εξέλιξη:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΙΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Εργασίες:
Καθαιρέσεις, ενίσχυση θεμελίων, αρμολογήματα, τσιμεντενέσεις, ελκυστήρες, κατασκευή στέγης


Sitemap
Print view

Ερμιόνη, Ι.Ν. Ταξιαρχών

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Ι.Ν. ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.
5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σπάρτης.
Προϋπολογισμός:
88.750,00€.
Εργασίες: Ικριώματα αυξημένης αντοχής, αποξηλώσεις – καθαιρέσεις, αρίθμηση και καταβίβαση μαρμάρινων μελών, συντήρηση – συγκόλληση και συμπλήρωση μαρμάρινων μελών, επανατοποθέτηση μαρμάρινων μελών, μοντάρισμα ορόφων, διάνοιξη οπών – αφαίρεση και τοποθέτηση ελκυστήρων, βαθύ αρμολόγημα, ένεμα σταθερής σύνθεσης, ασβεστοκονιάματα, χρωματισμοί.
 
Ολοκλήρωση του έργου


Εργασίες σε εξέλιξη