Νέα:

Εργα σε εξέλιξη:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΙΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Εργασίες:
Καθαιρέσεις, ενίσχυση θεμελίων, αρμολογήματα, τσιμεντενέσεις, ελκυστήρες, κατασκευή στέγης


Sitemap
Print view

Ναύπλιο, Παλαμίδι

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΜΗΔΙ (ΝΑΥΠΛΙΟ).
5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σπάρτης.
Προϋπολογισμός
14.000,00€.
Εργασίες: Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων, αποκατάσταση λιθοδομής – επανατοποθέτηση λιθών επί του τείχους με αρίθμηση, συρραφή λιθοδομής με κλειδιά και τζινέτια, αρμολόγημα όψεων.