Νέα:

Εργα σε εξέλιξη:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΙΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Εργασίες:
Καθαιρέσεις, ενίσχυση θεμελίων, αρμολογήματα, τσιμεντενέσεις, ελκυστήρες, κατασκευή στέγης


Sitemap
Print view

Ναύπλιο, πρώην Δημαρχείο-Harvard University

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ).
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ HARVARD.
Τ.Υ.Δ.Κ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Προϋπολογισμός 572.500,00€.
Εργασίες: Ικριώματα, καθαιρέσεις, αρμολογήματα, τσιμεντενέσεις, κατασκευή στέγης, επικεράμωση, επιχρίσματα, εξωτερικές διακοσμητικές κορνίζες, παραδοσιακά ταβάνια, ξύλινα κουφώματα, ξύλινα πατώματα, μαρμαροστρώσεις και χρωματισμοί.

Πριν 

Μετά