Νέα:

Εργα σε εξέλιξη:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΙΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Εργασίες:
Καθαιρέσεις, ενίσχυση θεμελίων, αρμολογήματα, τσιμεντενέσεις, ελκυστήρες, κατασκευή στέγης


Sitemap
Print view

Παράρτημα Εθνικής Πινακοθήκης, Ναυπλίο

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ (Παράρτημα Εθνικής Πινακοθήκης Αθηνών).
Δ/νση Πολιτιστικών Κτιρίων και Αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισμού
Κύριος του έργου:
Δήμος Ναυπλίου
Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Αλέξ. Ωνάσης
Προϋπολογισμός: 900.000,00 €.

Εργασίες:
Καθαιρέσεις, εκσκαφές, τσιμεντενέσεις, αποκατάσταση λιθοδομών, κατασκευή στέγης, επικεράμωση, μονώσεις, επιχρίσματα, κατασκευή και συντήρηση ξύλινων παραδοσιακών κουφωμάτων – πατωμάτων – ταβανιών, κατασκευή ξύλινης σκάλας, τοποθέτηση ανελκυστήρα, χρωματισμοί, πλήρης υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Εξέλιξη εργασιών
Ολοκλήρωση έργου