Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα. Αποκατάσταση στέγης και όψεων σε διατηρητέο κτήριο. Παλιά Πόλη Ναυπλίου, οδός Βασ. Ολγας, 2002.