Αποκατάσταση ξενώνα 'ΑΕΤΩΜΑ' στην πλατεία Τερζάκη, παλιά πόλη Ναυπλίου, 2005.