Υπηρεσίες

Η ΑΤΡΕΑΣ Α.Τ.Ε. Δραστηριοποιείται σε έργα όλων των κατηγοριών, στα οποία αναλαμβάνει από το σχεδιασμό, την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και τη διεκπεραίωση των εγκρίσεων όπου απαιτούνται έως την κατασκευή και επίβλεψη. Η εταιρεία στελεχώνεται από μόνιμο διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό (Αρχιτέκτονα, Πολιτικό μηχανικό, διοικητικό υπάλληλο) και έχει σταθερή συνεργασία με επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων στον κλάδο της κατασκευής.

Σχεδιασμός- Μελέτη

Αναλαμβάνουμε τον πλήρη σχεδιασμό κάθε έργου έως και την κλίμακα της εσωτερικής διαμόρφωσης (interior design). Αναλαμβάνουμε επίσης την εκπόνηση όλων των μελετών που απαιτούνται τόσο για την αδειοδότηση όσο και για την ορθή κατασκευή ενός οικοδομικού έργου. Γι αυτό το σκοπό συνεργαζόμαστε σε σταθερή βάση με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων.

Αποκατάσταση- Ανακαίνιση

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αποκατάσταση και ανακαίνιση κτιρίων, ιδίως ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, λόγω και της διαρκούς δραστηριότητας εντός του παραδοσιακού οικισμού του Ναυπλίου. Ετσι μπορεί να αναλάβει εξειδικευμένες στερεωτικές εργασίες και εργασίες αποκατάστασης και ταυτόχρονα και να προτείνει εσωτερικές διαρρυθμίσεις που εξυπηρετούν τις σημερινές ανάγκες των χρηστών με σύγχρονο τρόπο αλλά και με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα κάθε κτίσματος.

Κατασκευή

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο μηχανικό εξοπλισμό, εργαλεία και οχήματα, καθώς επίσης μόνιμο και έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνει πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες. Ενδεικτικά, οι κύριες εργασίες που αναλαμβάνουμε είναι: Ενίσχυση αντοχής λιθοδομών με εφαρμογή καταλλήλων μεθόδων (εφαρμογή ενεμάτων, βαθύ αρμολόγημα, συρραφή ρηγματώσεων, αναδόμηση διαταραγμένων τμημάτων λιθοδομής, κατασκευή διαζωμάτων), ενίσχυση θεμελιώσεων, αρμολόγημα εμφανούς λιθοδομής, αποκατάσταση τσατμάδων, κατασκευή μανδυών από οπλισμένο σκυρόδεμα, επισκευή ενανθρακωμένου σκυροδέματος και διαβρωμένου οπλισμού, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, αποκατάσταση τοιχοπληρώσεων, κατασκευή ή επισκευή δαπέδων και ταβανιών, κατασκευή στεγών, μονώσεις.

Σκοπός μας είναι, η παροχή τεχνικά ολοκληρωμένων και υπεύθυνων λύσεων για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά, η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.