Εργασίες αποκατάστασης Ι.Μ. Αγίας Σοφίας, Παλιά Πόλη Ναυπλίου, 2017.