Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αγ. τριάδα Αργολίδας, 2021.