Εργασίες αποκατάστασης Ι.Μ. Αγίου Νικολάου, Καρύταινα Αρκαδίας, 2014.