Διαπλάτυνση πεζοδρομίων Σιδ. Μεραρχίας-Αμαλίας. 2014-2015.