Επισκευή στέγης και εσωτερική διαρρύθμιση σε κατοικία διατηρητέου κτιρίου στην οδό Ζυγομαλά 15, Παλιά Πόλη Ναυπλίου, 2018.