Ανακαίνιση διαμερίσματος ισογείου σε τριώροφο διατηρητέο κτίριο και της ιδιόκτητης αυλής του Οδός Ζυγομαλά, Παλιά Πόλη Ναυπλίου, 2018-2019.