Αποκατάσταση τριώροφου διατηρητέου κτιρίου στην Παλιά Πόλητου Ναυπλίου και διαμόρφωση δύο ανεξάρτητων κατοικιών Οδός Καποδιστρίου, Παλιά Πόλη Ναυπλίου, 2018-2019.