Επισκευή και ανακαίνιση κατοικίας στη Δήμαινα Αργολίδας, 2015.