Αποκατάσταση τριώροφου διατηρητέου κτιρίου στην Παλιά Πόλη του Ναυπλίου και ισογείου καταστήματος Οδός Παπανικολάου, Παλιά Πόλη Ναυπλίου, 2018-2019.