Διαμόρφωση πεζοδρομίων και πλακόστρωση, Δήμος Επιδαύρου, 2015.