Εργασίες αποκατάστασης μοναστηριού, Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου στο Φενεό Κορινθίας, 2005.