Αποκατάσταση παλαιού γεφυριού στην Ασίνη Αργολίδας.