Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (παλαιό Δημαρχείο).
Αποκατάσταση και διαμόρφωση διατηρητέου κτηρίου στην πλατεία Φιλελλήνων, Ναύπλιο. 2004.