Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου, οδός Αγ. Ανδριανου, Ναύπλιο