Αποκατάσταση τριώροφου διατηρητέου κτιρίου στην Παλιά Πόλη του Ναυπλίου με ισόγειο κατάστημα Οδός Παπανικολάου, Παλιά Πόλη Ναυπλίου, 2016.