Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, Οικία Γορδωνος. Αποκατάσταση και διαμόρφωση διστηρητέου κτηρίου, οδός Γόρδωνος, Αργος. 2002.