Εθνική Πινακοθήκη, παράρτημα Ναυπλίου. Ανακαίνιση και διαμόρφωση μουσείου (δωρεά Ιδρύματος Ωνάση). Οδ. Σιδηράς Μεραρχίας Ναύπλιο, 2004.