Εργασίες αποκατάστασης βυζαντινού ναού στο Σοφικό Κορινθίας, 2016.