Εργα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, πλακοστρώσεις στις οδούς Σταικοπούλου και Πλαπούτα, στο παλιό Ναύπλιο.