Αποκατάσταση παλαιάς κατοικίας στον παραδοσιακό οικισμό του Τυρού, Αρκαδία, 2016.